субота, 29. јун 2019.

Talasima lepog plavog Dunava - tišinama Donjeg Dunava (VI deo)


Kad izađe iz Đerdapske klisure i rastegne se svom svojom širinom, Dunav zauvek napušta Srbiju. Svoje zelene obale i dalje zadržava na rumunskom kamenu, ali sa druge, južne strane tiho zapljuskuje plodne ravnice Bugarske. 

izvor: Fejsbuk, My Danube travel

Tišinu koja ga prati remeti samo beskrajna huka košave koja u mnogim jesenima i zimama caruje ovim praznim nepreglednim prostranstvima. Vlaška nizija tada se zamrzne i ogrne hladnoćom koja se spušta sa Karpata i putuje sve do najdaljih ravnica Srbije šibajući nemilosrdno kroz stešnjena vrata Đerdapa. 

izvor: Fejsbuk, My Danube travel
Prvi veći grad koji dočekuje ovu veliku evropsku reku, pomalo umornu od dugog puta je bugarski Vidin, nastao na okuci Dunava koji lenjo zaokreće i kvasi zemlju Vlaške nizije. Ovaj drevni grad, keltska Dunonija, rimska Bononija, središte provincije Mezije, slovenski Badin, sav je satkan od legendi i davnih priča. Najzanimljivija od svih je ona o tvrđavi babe Vide, podignute na mestu rimske stražarske kule. Mit kaže da je bugarski car pred smrt svoje zemlje podelio trima kćerima: Vidi, Kuli i Gamzi. Budući da je jedino najstarija Vida ostala neudata, podigla je tvrđavu da brani svoj grad. Tako je i dobio ime Vidin. Nekadašnja velika i važna odstupnica grada danas je muzej i turističko mesto koje se rado posećuje.

izvor: facebook.com

Ali Dunav ne mari mnogo za istoriju, preturio je toliko vekova i milenijuma preko svojih talasa da m više i ne haje već hrli ka modernim vremenima svakim svojim novim virom i zaokretom. Dokaz za to su Novi evropski most koji Vidin spaja sa Kalafatom, podignut 2013. Godine i  Kozloduj, nuklearna elektrana, jedina u Bugarskoj. Podignuta je 1970. i pet kilometara udaljene dunavske vode služe za hlađenje njenih reaktora.

izvor: wikipedia.org

I potom reka nastavlja dalje, u susret obalama koje poznaje odvajkada ali svakoj novoj kapi je sasvim nova. Tako stiže do prvog ušća na rumunskoj obali, dunavske pritoke Žiju. Ova reka nastaje u rudarskom kraju Transilvanije na obroncima Karpata. 

izvor: wikipedia.org

Nasuprot spajanju ove dve reke sa druge strane obale kao da sve ovo posmatra bugarsko Orjahovo koje se spušta nisko do samog Dunava a potom grad propinje na visokim brežuljcima. Posmatra i čeka na svoj most koji bi ga povezao sa drugom stranom reke.

izvor: Fejsbuk, My Danube travel

Dok krivuda oko mnogobrojnih ada, pomalo zamoren od nošenja svih naplavina kome mu se kače za talase, Dunav čeka nove vode da ga okrepe i daju mu snagu. I ne mora mnogo da čeka, kod bugarskog sela Gigen čeka ga reka Iskar. Dok svoje hladne brze vode spušta sa visina planine Rile put do ušća nije mu lak. Posle dubokog kanjona koji pravi u bugarskom delu Stare planine, koju ovde zovu Balkan, mir ga čeka tek u dunavskim talasima.

foto Evgeni Dinev

I dok se zatalasa pesak sa dubokog dna, stiže mu novo ušće, sa rumunskom rekom Oltom kod grada Turnu Magurele. U pitanju je najvažnija reka ove velike zemlje koja izvire u Mađarskoj, na planinskim vencima Istočnih Karpata, koje zovu Snežnici.

izvor: wikipedia.org

I kao da sve ove nove vode ne donose samo svežinu i bistrinu Dunavu, nego i mnogo naplavina sa svojih dalekih izvora. Tako se stvaraju bezbrojne ade i rukavci po kojima je ova ogromna reka nadaleko poznata. A tako je nastalo i veliko ostrvo 2000. godine pretvoreno u Park prirode Persina

izvor: Fejsbuk, My Danube travel

Ovo zaštićeno područje beskrajnih ostrvaca i močvara pripada bugarskoj obali. Park je dobio ime po najvećem ostrvu, koje je ujedno i najveća bugarska ada koja na sebi čuva kolonije mnogobrojnih retkih vodenih ptica od kojih su najlepše crni ibis i mali vranac. Poplavljene šume i ritovi duž Dunava od 2002. Godine zaštićene su Ramsarskom konvencijom i obuhvataju najveće područje u Bugarske. 
 
izvor: Fejsbuk, My Danube travel

Park prirode nalazi se u oblasti grada Svištova, jedne od najznačajnijih bugarskih luka na Dunavu. Ovaj veliki grad nalazi se na delu gde je Dunav najjužniji i gde se najviše približava ogromnom masivu planine Balkan i sa visokih bregova posmatra panoramu reke koja se razliva u beskraj zajedno sa zelenom ravnicom i modrim nebom.

izvor: wikipedia.org

Talas po talas, ada po ada i Dunav stiže do velikog mosta, Mosta prijateljstva, koji je do pre šest godina bio jedini koji je spajao bugarsku i rumunsku obalu. Viseći gvozdeni most sagrađen je 1954. I bio je ponos sovjetskih inženjera. Kada je nestao Sovjetski Savez, i ime mosta su promenili, prozvali su ga jednostavno Dunavski most.

izvor: wikipedia.org

Pa ipak, bez obzira na ime, zahvaljujući njemu čuo se za oba grada koja je spajao u svom prijateljstvu. Sa rumunske strane to je grad Đurđu, ušuškan u Vlaškoj ravnici, na mestu gde se aluvijalna terasa najviše približila Dunavu.

izvor: wikipedia.org

Sa druge strane mu je Ruse, najveća luka na Dunavu, grad izrastao iz Vlaške nizije, koja je sa desne obale sva u bregovima. Ovo najznačajnije mesto bugarskog  Podunavlja, grad rokokoa i baroka, ime je dobio upravo po Rusima koji su ga tokom istorije često pohodili.

izvor: Fejsbuk, My Danube travel

I onda Dunav kao da zaboravlja kuda mu je najbliži put ka ušću. To se dešava čim napusti Silistru, grad smešten usred Dobrudžanskog pobrđa, u istoriji poznat po velikoj i neosvojivoj tvrđavi koja je nakon Berlinskog kongresa 1878. Morala da bude porušena. Odmah nakon izlaska, Dunav napušta i Bugarsku i sprema se na put ka severu.

izvor: wikipedia.org

Ali priroda ne gleda kuda teče Dunav, ona njegov dah oseća  i kada on ode na drugu stranu, a najbolji dokaz za to je Prirodni rezervat Srebarna, poslednji dah koji Bugarska udiše od velike reke koja je ostavlja. Legenda kaže da je ovo malo jezero dobilo ime po mesecu koji posrebri vodu u vedrim noćima. Na njenoj površini najesen  i u proleće u svako doba dana prava je gužva od ptica selica, kojima je ovo stanica za odmor na putu Via pontika, na letu između Evrope i Afrike.

izvor: Fejsbuk, My Danube travel
Ova oaza prirode, koja postoji još od davne 1948, najpoznatija je po najređim vrstama biljaka, riba, vodozemaca i sisara, ali možda ipak ponajviše po pticama – dalmatinskim pelikanima, crvenokljunim labudovima, plavovratim slavujima i čapljama. Zahvaljujući njima Srebarna je zaštićena Ramsarskom konvencijom od 1979, a upisana u Uneskovu svetsku baštinu 1983.

izvor: Fejsbuk, My Danube travel

Dunav zatim skreće na sever između Baragana i Dobrudže. Međutim, kao i svaki put kada mu priroda ne ide naruku, čovek je menja i prilagođava sebi. Zahvaljujući tome veliki značaj ima rumunski grad Černavod. U njegovoj blizini ne nalazi se samo nuklearna elektrana, već i kanal Dunav-Crno more, stvarajući plovni put brodovima koji putuju do mora skraćujući im plovidbu za 400 kilometara. On počinje na mestu gde ravnica prelazi u pobrđe i u Crno more se uliva preko dva kraka, jedan kod luke Navodara, a drugi kod grada Ađiđea, oba predgrađa Konstance, najveće rumunske luke na Crnom moru.

izvor: wikipedia.org

Kanal je počeo da se gradi pedesetih godina prošlog veka i tokom tri decenije gradnje služio je kao radni logor za političke zatvorenike komunističkog režima. Budući da su na njemu mnogi pronašli smrt, prozvan je „Kanal smrti“. Tek 1987. Stigao je do močvara delte Dunava i predgrađa Konstanca, grada poznatog još od antičkih vremena.

izvor. booking.com

Krivudajući ka severu, Dunav prolazi kroz nekoliko luka. Međutim, najveće i najznačajnije čekaju ga najsevernije. To su Braila i Galac, dva rumunska velegrada , međusobno udaljena 15 kilometara, koja čine dvograđe Kantemir, drugu po veličini i značaju gradsku zonu iza Bukurešta.

izvor: Fejsbuk, My Danube travel

Braila je grad raštrkan po ravnom Vlaškoj niziji, jedna od najstarijih luka na Dunavu, poznat po bogatoj istoriji koja se oslikava na velelepnim crkvama i starom jezgru grada.

izvor: wikipedia.org

Ova dva grada mnogo toga spaja, ali ih deli reka Siret koja se istočno od Galaca uliva u Dunav. Ona izvire u Karpatima u ukrajinskoj Severnoj Bukovini i dok teče kroz Moldaviju i Rumuniju, hrli u večni zagrljaj Dunavu.

izvor:deviantart.com

I Galac je velegrad rumunske Moldavije i najveći rumunski grad na Dunavu. Nastao je na plodnoj Vlaškoj ravnici na mestu gde Dunav stvara okuku ponovo menjajući smer. 

izvor: adevarul.ro

I sa druge strane ga obgrljuje još jedna dunavska pritoka. Sa severa pristiže Prut, koji izvire na planini Hoverla u masivu ukrajinskih Karpata, a u Dunav se uliva između Galaca i grada Reni i čini granicu Rumunije i Ukrajine.

izvor: wikipedia.org

Kad napusti Galac Dunav se deli na tri rukavca koji formiraju granice delte Dunava, posle Volge najveće i najočuvanije u Evropi. 

izvor: wikipedia.org

Prvi je Čilija, koji kao najseverniji prati granicu Rumunije i Ukrajine. On protiče kroz Odešku oblast i zapljuskuje obale ukrajinske luke Izmail, grada bogate istorije i važne strateške tačke oko koga su se vekovima borile Osmanlije, Moldavci, Rusi i Ukrajinci.

izvor: Fejsbuk, My Danube travel

Tulča prolazi kroz istoimeni grad i veliku luku iza koga nastaju ogromna močvarna područja i koja se i sama račva u još jedan dvokraki rukavac – Sveti Đorđe.

izvor: enjoyromania.net

Treći i glavni rukavac Dunava je Sulina, koji je jedini plovan. Na njemu se usred delte nalazi i grad Sulina, koji se ugnezdio na mestu gde krak utiče u Crno more. 

izvor: carpatiatour.co.uk

Ovi rukavci ujedno predstavljaju i glavne pritoke delte Dunava i utapaju se u ovo veliko prostranstvo mešajući se sa slanim jezerima i spletovima reka, rečica, bara, močvara, laguna, zaliva i mrtvaja. Budući da je područje nenaseljeno priroda je očuvala svu svoju raskoš pa su šume hrastova topola i vrba na obalama i senke šaše i trske dom za mnoge vrste ptica koje uživaju u raznovrsnoj ponudi šarana, karaša, deverika, grgeča, smuđa, štuka i somova od kojih su neke od najvećih u Evropi ulovljene upravo u delti Dunava.

izvor: Fejsbuk, My Danube travel

Smatra se da je delta Dunava nastajala još 4 hiljade godina pre naše ere, ispunjavajući zaliv Crnog mora peskom i rečnim nanosom i tako postepeno milenijumima stvarala jedan po jedan rukavac. Zahvaljujući očuvanosti i velikom prirodnom značaju od 1991. Zaštićena je Uneskovom svetskom baštinom.

izvor: Fejsbuk, My Danube travel

Ulivajući se sa svakim svojim krakom u tamne talase Crnog mora, Dunav završava svoj put. Prešavši skoro 3 hiljade kilometara, prodirući kroz mnoge planine i valjajući se preko beskrajnih ravnica, zapljuskujući obale deset država konačno može da se odmori. 

izvor: Fejsbuk, My Danube travel
Poput starca koji bi imao mnogo štošta da ispriča iz svoje bogate istorije, on se razliva u beskraj i u tišini meša svoje kapi sa morem koje blista na rumenom izlasku sunca. I podseća da i kraj puta ume da bude spokojan i veličanstven.

izvor: Fejsbuk, My Danube travel

Ako niste pročitali: 

Talasima lepog plavog Dunava - reka koja nestaje (I deo)

Talasima lepog plavog Dunava - kroz četiri prestonice na slovo B (II deo)

Talasima lepog plavog Dunava - uz mađarske čarde i maglovite vrbake (III deo)

Talasima lepog plavog Dunava – carstvo ada, srpskih tvrđava i prohujalih vremena (IV deo)

Talasima lepog plavog Dunava - Đerdap, gvozdena vrata Dunava (V deo)